Kontakt

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Hapke prowadzący działalność gospodarczą: Pracownia Projektowa AHM STUDIO Michał Hapke, ul. Nowa 6a, 37-403 Pysznica, NIP: 767-159-59-81, telefon: +48 514-007-230. Informujemy także, że zebrane dane osobowe wykorzystane będą wyłącznie przez w/w podmiot w celu nawiązania kontaktu zwrotnego z wyceną usług projektowych. Nie będą one udostępniane innym osobom, za wyjątkiem sytuacji, w których wycena wymagać będzie przekazania Twoich danych podwykonawcom prac projektowych. Każdorazowo o takiej potrzebie będziesz informowany z wyprzedzeniem. Wysłanie formularza oznacza dobrowolne przekazanie danych osobowych.

Wypełnij formularz kontaktowy

Kod z obrazka z prawej strony

Dane adresowe

Pracownia Projektowa AHM Studio
ul. Nowa 6a
37-403 Pysznica
Tel.: 514-007-230
Email: hapke.michal@gmail.com

Przypominamy:
1) Jeśli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie);
2) Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

AHMSTUDIO